tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

מס רכישה

בדף זה הסבר כללי על מס רכישה וחלוקה למסלולי המיסוי השונים לפי מס רכישה דירה ראשונה, מס רכישה דירה שניה ומס רכישה דירה במתנה. שאלות נפוצות בנושא מס רכישה – למטה,

** המידע הינו כללי בלבד ואינו תחליף ליעוץ משפטי. אני ממליץ לעוסקים בנושא לקבל ליווי אישי מותאם עבורכם.

המשרד הינו משרד עורך דין מקרקעין המספק ליווי משפטי אישי כולל, מקיף ומקצועי לעסקת קניית דירה\בית או מכירת דירה\בית.

רכישת מקרקעין (קרקע, דירה, בית, משרד וכו') בישראל כרוכה בתשלום מס רכישה החל על הקונה, כאשר המס מחושב בהתאם לשווי העסקה.

ישנה הבחנה בין שיעור המס המשולם בעת רכישת דירת/בית מגורים לרכישת קרקע, משרד חנות וכדו'

 • שיעור מס הרכישה ברכישת קרקע, משרד חנות וכדו' הינו קבוע ועומד על 6% ממחיר הרכישה.
 • שיעור מס הרכישה ברכישת דירת/בית מגורים הינו לפי מדרגות וכולל במקרים מסוימים גם פטור ממס רכישה

הבדל בין מס רכישה לדירה יחידה לדירה שנייה

קיים הבדל מהותי בחישוב מס רכישה לדירה יחידה לחישוב מס רכישה על דירה שנייה.

בעוד שאדם הרוכש דירת מגורים יחידה יכול ליהנות מפטור מלא ממס רכישה (עד לסכום של ₪1,919,155), אדם הרוכש דירה שנייה יחויב במס רכישה כבר מהשקל הראשון של 8%-10% ממחיר הדירה.

על מנת לדעת אם הנכם זכאים ליהנות מפטור/פטור חלקי וממדרגות מס רכישה החלים על דירה יחידה, יש לוודא כי הנכם עומדים בתנאים הקבועים בחוק כפי שיפורטו בהמשך.

מס רכישה דירה ראשונה

אדם הרוכש דירת מגורים, שזו דירתו היחידה, ועומד בתנאים הקבועים בחוק, עשוי ליהנות מפטור/ פטור חלקי מתשלום מס הרכישה ובמידת הצורך יחויב במס רכישה לפי מדרגות מס הרכישה המתעדכנות אחת לשנה.

ביום 16.1.2023 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה וכעת במקרה של דירת מגורים יחידה לא ישולם מס רכישה על השווי שעד 1,919,155 ₪ ממחיר הדירה.

מדרגות מס רכישה דירה יחידה

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 1,919,155 ₪  – לא ישולם מס
 2. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ₪ ועד 2,276,360 ₪ – 3.5%
 3. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ₪ ועד 5,872,725 ₪ – 5%
 4. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ₪ ועד 19,575,755 ₪ – 8%
 5. על חלק השווי העולה על 19,575,755 ₪ – 10%

לדוגמאות ומידע נוסף ומפורט בנושא מס רכישה דירה ראשונה – לחצו כאן

מתכננים לרכוש דירה?

קבלו מתנה מחשבון הוצאות לרכישת דירה שיעזור לכם לתכנן את ההוצאות שלכם כולל מס רכישה, הוצאות תיווך ומשפטיות ועוד.

מס רכישה דירה שנייה

במטרה לצנן את הביקוש מצד משקיעים, הוגדל ביום 28.11.2022 שיעור מס הרכישה עבור רוכשי דירות מגורים שזו אינה דירתם היחידה.

רוכש דירה אשר בבעלותו דירה נוספת לדירה הנרכשת (ואין בכוונתו למכור אותה בתקופה הקבועה בחוק), לא יוכל ליהנות ממדרגות המס החלות על רוכש דירה יחידה והוא יחויב במס רכישה החל מהשקל הראשון.

מדרגות מס רכישה דירה שנייה

 1. על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪  – 8%
 2. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ₪  – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,500,000 ₪ :

הסכום עד לסך של  2,500,000 ₪  – 8%

סה"כ מס רכישה לתשלום – 200,000 ₪

למחשבון מס רכישה – לחץ כאן

מס רכישה דירה שהתקבלה במתנה ללא תמורה

כפי שצוין בפתיח, מס רכישה חל במקרים של רכישת נכס מקרקעין, נשאלת אם כן השאלה מה הדין במקרה שהמקרקעין (דירה, בית, משרד וכדו') מתקבלים שלא בדרך של רכישה אלא בדרך של מתנה וללא תמורה?

העברת דירה במתנה בקרב בני משפחה הינה פעולה שכיחה בישראל, בין אם מדובר ברצון של הורים לסייע לילדיהם ובין אם מדובר בהעברה כחלק מתכנון מס, עסקת מתנה הינה עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, יחד עם זאת, בהעברת דירה במתנה נותן המתנה ומקבל המתנה זכאים להטבת מס.

תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי כאשר אדם מעביר לקרוב משפחה (ראה הגדרת "קרוב") זכות במקרקעין במתנה ללא תמורה כל שהיא, מקבל המתנה ישלם שליש ממס הרכישה המלא.

לתנאי העברת דירה ללא תמורה – לחצו כאן

מדרגות מס רכישה 2023

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 1,919,155 ₪  – לא ישולם מס
 2. על חלק השווי העולה על 1,919,155 ₪ ועד 2,276,360 ₪ – 3.5%
 3. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ₪ ועד 5,872,725 ₪ – 5%
 4. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ₪ ועד 19,575,755 ₪ – 8%
 5. על חלק השווי העולה על 19,575,755 ₪ – 10%

מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

רוכשי דירה שבבעלותם דירה נוספת לדירה הנרכשת, לא יוכלו להנות ממדרגות המס החלות על רוכשי דירה יחידה והם יחויבו במס רכישה החל מהשקל הראשון.

במטרה לצנן את הביקוש מצד משקיעים, הוגדל ביום 28.11.2022 שיעור מס הרכישה עבור רוכשי דירות מגורים שזו אינה דירתם היחידה. בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪  – 8%
 2. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ₪  – 10%

למידע מלא ודוגמאות מדרגות מס רכישה 2023 – לחצו כאן

שאלות נפוצות
בנושא מס רכישה

תשלום מס הרכישה

לאחר ביצוע עסקת המקרקעין, עוה"ד מטעמכם יגיש לרשות המיסים הצהרה בגין ביצוע העסקה ובהתאם לכך תדרשו לשלם את מס הרכישה במועד הקבוע בחוק, יש לשים לב כי איחור בהגשת ההצהרה או איחור בתשלום המס לרשות המיסים עלולים לגרור הצמדה, ריבית וקנסות.

מתי צריך לשלם את מס הרכישה?

יש לשלם את מס הרכישה בתוך 60 ימים מיום ביצוע העסקה.

איפה ניתן לשלם מס רכישה?

ניתן לשלם את מס הרכישה במספר דרכים:

האם ניתן לדחות את תשלום מס הרכישה?

ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלום מס הרכישה או בקשה לפריסת תשלום המס לתשלומים ע"י פנייה למחלקת הגבייה במשרד מיסוי מקרקעין האזורי.

הבקשה לדחיית תשלום מס הרכישה נתונה לשיקול דעתו של המנהל והוא רשאי לדחות את מועד חובת תשלום המס, אם ראה סיבה מספקת לכך.

*במקרה של דחיית תשלום המס, יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

למה להסתפק בפחות ממעולה עבור עסקה חשובה וגדולה כמו קנייה של דירה ?

קבלו ליווי משפטי אישי כולל, מקיף ומקצועי כולל משא ומתן, בדיקות רישום, המצב המשפטי והתכנוני של הדירה, היתרים וכדומה.

לקוחות מספרים

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד