tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

קורונה - הזדמנות בשוק הנדל"ן?

יש שיראו את התקופה הקרובה כתקופה של התאוששות וחישוב מסלול מחדש, ויש שיראו בתקופה זו כקרקע לאיתור הזדמנויות.

כמו רוב המשק גם שוק הנדל"ן עבר טלטלה בעקבות משבר הקורונה, בחודשיים האחרונים חלה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות שבוצעו. מסקירה תקופתית שערך אגף הכלכלן הראשי עולה כי בחודש מרץ האחרון חלה ירידה של 30% ברכישת דירות בהשוואה למרץ 2019, וחודש אפריל צפוי להציג ירידה חדה נוספת ברכישת דירות.

קשה לדעת לאן שוק הנדל"ן ילך, אך נראה כי הירידה החדה בהיקף העסקאות וחוסר הוודאות בתקופה זו בתחום הנדל"ן עשויים להשפיע (לפחות) בטווח הקרוב על מחירי הדירות ולייצר הזדמנויות חדשות.

דירות חדשות מקבלן – בחודש מרץ האחרון נמכרו כ 2,000 דירות חדשות מקבלן, ירידה חדה של כ-40% בהשוואה למרץ 2019. ירידה זו באה לידי ביטוי בתזרים המזומנים הפוטנציאלי של קבלנים ממכירת דירות. בהתחשב בכך שהירידה בהיקף המכירות נמשכה גם בחודש אפריל וקיים חוסר וודאות לגבי התקופה הקרובה, נראה כי קבלנים המעוניינים לעודד ולהניע את הקונים הפוטנציאלים לרכוש דירות חדשות ייאלצו לנקוט צעדים משמעותיים שיבואו לידי ביטוי גם בהורדת מחירי דירות חדשות.

דירות יד שנייה – מנתוני הסקירה התקופתית עוד עולה, כי נכון לסוף מרץ האחרון ישנם כ- 15 אלף דירות הממתינות להימכר ע"י משפרי דיור שרכשו דירה לפני שמכרו את דירתם הישנה. *על מנת להימנע ממיסוי כמשקיעים, כאלפיים מהם צריכים למכור את דירתם בחודשיים הקרובים (עד יולי 2020). בהתחשב בכך שסך הדירות שנמכרו בחודש מרץ עמד על כ 4,500 דירות יד שנייה, ובחודש אפריל חלה ירידה משמעותית נוספת במספר הדירות שנמכרו, נראה כי היכולת למכור דירות אלו תוך חודשיים יהיה תלוי בנכונות המוכרים להתפשר על מחירי הדירות.

*בעקבות מגפת הקורונה, פורסמו ביום 27.03.2020 תקנות שעת חירום הכוללות התייחסות גם למיסוי מקרקעין. תקנות אלו אשר נועדו בין היתר להתאים את הפעילות בתחום מיסוי המקרקעין למשבר הקורונה המתמשך ע"י דחיית מועדים, אינן נותנות מענה למשפרי דיור אשר רכשו דירה חלופית לפני שמכרו את דירתם הקודמת, שכן אינן מאריכות את התקופה (בת 18 החודשים) בהם עליהם למכור את דירתם הראשונה.

חשוב! במקרה בו משפר דיור לא יצליח למכור את דירתו הראשונה תוך התקופה האמורה (18 חודשים מיום רכישת הדירה החלופית) הוא יחויב במס רכישה בגובה 8% עבור הדירה החדשה שנרכשה.

במיוחד בתקופה זו מומלץ לבחון כל עסקה פוטנציאלית בזהירות רבה, תוך שימת דגש על בחינת היכולת הכלכלית (כולל קבלת אישור עקרוני למשכנתא) למימון הנכס, וביצוע בדיקות מקדמיות לנכס טרם כניסה לעסקה

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד