tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

סוגי צוואות

מאמר זה עוסק בסוגי צוואות הקבועות בחוק הירושה ובדרכים לערוך צוואה. לדף מידע בנושא צוואה הדדית

***מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מחליף חוות דעת משפטית.

מהי צוואה

צוואה היא מסמך משפטי בה אדם מורה כיצד יחולק העיזבון שלו (מקרקעין, כספים, רכוש, וכו' שהאדם צבר במשך חייו) לאחר מותו. ניתן להשתמש בצוואה גם ככלי להבעת רצון הנפטר בתחומים שאינם משפטיים או כספיים בלבד, כמו לפרט את העדפתו כיצד יגדלו את ילדיו הקטינים או איך ייקבר. המצווה רשאי לבטל, לשנות או לערוך צוואה חדשה בכל עת.

עריכת צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר. חוק הירושה, תשכ”ה-1965, מגדיר ארבעה סוגי צוואות אשר להן תוקף משפטי: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד נערכת ע"י המצווה וכתובה בכתב ידו של המצווה (צוואה מודפסת חסרת כל תוקף משפטית ואינה קבילה), בעריכת צוואה מסוג זה אין חובה בעדים.

על מנת שיהיה תוקף חוקי לצוואה, צריכים להתקיים 3 תנאים מצטברים:

 • הצוואה כתובה בכתב ידו של המצווה
 • על הצוואה יצוין תאריך עריכת הצוואה
 • על הצווה להיות חתומה ע"י המצווה

שלושת התנאים המצוינים לעיל עקרוניים ומהותיים בעת עריכת צוואה בכתב יד.

יתרונות – יתרונה של עריכת צוואה בכתב יד, שהמצווה אינו נדרש לסיוע משפטי וניתן לערוך אותה באופן פשוט וללא צורך בעדים.

חסרונות – מטבע הדברים, מאחר ובמרבית המקרים אין לאדם המצווה ידע משפטי או ניסיון בעריכת צוואה, עלול המצווה לנסח את הצוואה באופן שאינו ברור ונתון לפרשנויות שונות, במצב דברים זה עלול רצונו של המצווה שלא לבוא לידי ביטוי.

נוסף על זאת, מי שרואה עצמו נפגע מהצוואה עלול לתקוף את תוקפה של הצוואה, בין אם תוך ניסיון להוכיח כי הצוואה לא נכתבה ע"י המצווה או ע"י ניסיון לתקוף את שיקול דעתו של המצווה בעת עריכת הצוואה ו/או מצבו הנפשי.

צוואה בפני עדים

הדרך השכיחה היום לעריכת צווה הינה צוואה בפני עדים. צוואה זו ערוכה בכתב וחתומה ע"י המצווה בפני שני עדים (לפחות) לאחר שהמצווה הצהיר בפני העדים שזוהי צוואתו.

נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.

בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין (בדומה לצוואה בכתב יד), ויש צורך רק בחתימת שני העדים. העדים אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה ו/או אם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

על מנת שיהיה תוקף חוקי לצוואה בפני עדים, צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:

 • צוואה בכתב (בכתב יד או מודפסת).
 • על הצוואה יצוין תאריך עריכת הצוואה.
 • על המצווה להצהיר בפני שני העדים כי הצוואה עליה הוא עומד לחתום היא אכן צוואתו.
 • לאחר הצהרתו יחתום המצווה על הצוואה בפני שני העדים.
 • לאחר הצהרת המצווה וחתימתו על הצוואה, יאשרו העדים בחתימתם על גבי הצוואה כי המצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם בפניהם על הצוואה.

עדים לצוואה

העדים לצוואה צריכים לעמוד בתנאים הבאים:

 • על העדים להיות מעל גיל 18
 • העד לא הוכרז כפסול דין
 • העד או בן/בת זוגו אינם נהנים מן הצוואה

* ניתן (אין חובה) להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.

צוואה בפני רשות

צוואה הנמסרת בע"פ או בכתב בפני שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון. הרשות בפניה ניתנה הצוואה תחתום ותאשר כי המצווה הצהיר בפניה כי זו צוואתו.

הצוואה תערך ע"י אמירת דברי הצוואה בעל פה, על-ידי המצווה עצמו, בפני נציג הרשות או בהגשת הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות. כאשר הצוואה נאמרת בע"פ לנציג הרשות, יעלה נציג הרשות את הצוואה על הכתב ולאחר מכן יקריא אותה בפני המוריש בשפה אותה הוא מבין.

צוואה בעל פה

צוואה זו נועדה למקרים חריגים בהם המצווה נמצא על ערש דווי ועומד למות או שרואה עצמו מול המוות, ובשל המצב בו הוא נתון אין ביכולתו לערוך צוואה באחרת הדרכים המפורטות לעיל.

במקרה זה, איפשר המחוקק למצווה לצוות בע"פ את צוואתו בפני שני עדים, מבלי שהוא יצטרך לערוך מסמך כתוב.

על מנת שיהיה תוקף חוקי לצוואה יש לעמוד בכללים הבאים:

 • המצווה נמצא על ערש דווי ועומד למות או חש עצמו כמי שעומד למות, ובשל כך אין באפשרותו לחתום על הצוואה.
 • הצוואה תאמר בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה.
 • העדים יעלו על הכתב את דברי המצווה, במסמך המהווה "זיכרון דברים", סמוך ככל הניתן לאחר שנאמרו.
 • העדים יחתמו על "זיכרון הדברים" ויפקידו אותו אצל הרשם לענייני ירושה.
 • צוואה בעל פה תהיה בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

בשל הנסיבות המיוחדות בהן נערכת צוואה בע"פ, התיר המחוקק את האפשרות כי העד או בן זוגו ייהנו מהצוואה והמצווה יכול לצוות לטובתם דבר כלשהו בצוואתו.

מטבע הדברים, בשעה שהמצווה נמצא על ערש דווי או חש עצמו כמי שעומד למות, קיים קושי להגדיר את מצבו הנפשי של המצווה, בשל כך לא אחת אנו עדים לתקיפת צוואה בע"פ בטענה שהצוואה ניתנה תחת השפעה חיצונית ו/או ניתנה בחוסר צלילות המצווה.

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד