tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

מס רכישה - דירה שהתקבלה במתנה ללא תמורה

בדף זה נעסוק במס רכישה בדירה שהתקבלה במתנה ללא תמורה. מומלץ לקרוא לפני דף זה את המבוא למס רכישה

כפי שצוין בפתיח, מס רכישה חל במקרים של רכישת נכס מקרקעין, נשאלת אם כן השאלה מה הדין במקרה שהמקרקעין (דירה, בית, משרד וכדו') מתקבלים שלא בדרך של רכישה אלא בדרך של מתנה וללא תמורה?

העברת דירה במתנה בקרב בני משפחה הינה פעולה שכיחה בישראל, בין אם מדובר ברצון של הורים לסייע לילדיהם ובין אם מדובר בהעברה כחלק מתכנון מס, עסקת מתנה הינה עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, יחד עם זאת, בהעברת דירה במתנה נותן המתנה ומקבל המתנה זכאים להטבת מס.

תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי כאשר אדם מעביר לקרוב משפחה (ראה הגדרת "קרוב") זכות במקרקעין במתנה ללא תמורה כל שהיא, מקבל המתנה ישלם שליש ממס הרכישה המלא.

תנאי העברת דירה ללא תמורה

  • מתנה

הזכות במקרקעין צריכה להינתן ללא כל תמורה (העברת זכות במקרקעין בתמורה, ולו הקטנה ביותר, תשלול את אפשרות העברת הנכס במסגרת "מתנה" ואת הטבת מס הרכישה המופחת).

  • העברה לקרוב

העברת נכס המקרקעין הינה לטובת אדם שמוגדר בתור “קרוב” בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), תשל”ה-1974.

הגדרת קרוב

על פי התקנות קרוב הוא: הורה, צאצא ובן זוגו, אח ואחות, בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך חצי שנה שקדמה למכירה.

* ההעברת לקרוב אינה בהכרח פועלת לשני הכיוונים, לדוגמא: מתנה מהורה לבן הזוג של הצאצא שלו פטורה ממס, אך העברה הפוכה חייבת בתשלום מס רכישה מלא.

מי אינו קרוב משפחה

ההגדרה של קרוב אינה כוללת את הבאים: הורי הורה ובני זוגם, צאצאי בן הזוג ובני זוגם, בני זוגם של הורים ושל אח או אחות.

** העברת דירה במתנה לבן הזוג של האח חייבת בתשלום מס רכישה מלא.

טיפ! אדם שקיבל זכויות במקרקעין במתנה וירצה בעת מכירתה ליהנות מפטור ממס שבח בגין דירה יחידה ,לא יוכל למכור את הדירה במהלך תקופת הצינון שנקבעה בחוק.

מידע נוסף בנושא מס רכישה

מדרגות מס רכישה 2022

בדף זה הסברים ומידע על מדרגות המס ברכישת דירה. תכנון מס נכון יכול להוביל לחסכון של אלפי ועשרות אלפי שקלים. ובכל מקרה, חשוב שתהיו מוכנים ותקחו בחשבון את העלויות הצפויות.

להמשך קריאה »

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד