tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה

בדף זה נתמקד בנושא מכירה של דירה בהתקדבלה בירושה

לתיאור מפורט ומלא של הליך מכירת דירה כללי, לחצו כאן , מאמרים נוספים בתחתית דף זה

** המידע הינו כללי בלבד ואינו תחליף ליעוץ משפטי. אני ממליץ לעוסקים בנושא לקבל ליווי אישי מותאם עבורכם.

בהתאם לסעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין, העברת דירה בירושה אינה מהווה עסקה במקרקעין והיא אינה מחויבת במס או בדיווח.

מס שבח במכירת דירה שהתקבלה בירושה

על אף שקבלת דירה בירושה פטורה ממס, בעת מכירת הדירה שהתקבלה בירושה עלול היורש  להיות חייב במס שבח בגין מכירת הדירה. מאחר ובעת קבלת הדירה לא שולם מס שבח, יבוצע חישוב מס השבח מיום רכישת הדירה ע"י המוריש (במקרה והמוריש נפטר לפני שנת 1981 יחושב מס השבח מיום פטירת המוריש).

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה

ישנם מקרים בהם היורש עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה. על מנת שהיורש יהיה זכאי להנות מהפטור, יהיה עליו לעמוד בתנאים הקבועים בחוק.

קיימים מספר מסלולים לפטור

פטור ממס שבח בהתאם לסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין – על מנת להנות מפטור זה על היורש לעמוד במצטבר בכל תנאי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין כמפורט להלן:

  1. היורש הוא בן זוגו או צאצא של המוריש (לרבות נכדו של המוריש, ובן זוג של צאצא של המוריש).
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלים של דירת מגורים אחת בלבד. (במקרה ולמוריש היה חלק נוסף בדירה אחרת, ואפילו מדובר בחלק מזערי, היורש לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח בהתאם לסעיף זה).
  3. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, הוא היה פטור ממס שבח במכירה, לפי פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה. (העמידה בתנאי זה מתייחסת למועד בו נמכרת דירת הירושה ולא למועד הפטירה).
  • השימוש בפטור זה לא יפגע בזכותו של היורש לעשות שימוש בעתיד בפטורים אחרים.
  • היורש יכול לעשות שימוש בפטור זה גם במקרה ויש בבעלותו דירות נוספות.

פטור ממס שבח בגין מכירת דירה מגורים מזכה יחידה של היורש

במקרה והדירה שהתקבלה בירושה היא דירתו היחידה של היורש, אזי יוכל היורש  למכור את הדירה בפטור דירה יחידה אם יעמוד במצטבר בכל תנאי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין כמפורט להלן:

  1. לא הייתה בבעלותו של היורש יותר מדירה אחת בעת מכירתה.
  2. היורש הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות.
  3. היורש לא מכר דירת מגורים אחרת (בפטור לפי סעיף 49ב(2) ב 18 החודשים שקדמו למכירת הדירה שהתקבלה בירושה.

תכנון מס מקדים

מאחר וסעיף 49ב(5) קובע כי על המוריש להיות הבעלים של דירת מגורים יחידה וכי כל בעלות בדירת מגורים נוספת או בחלק מדירה שוללים את הזכאות לפטור על פי סעיף זה, לעיתים יהיה זה נכון מצד המוריש להעביר עוד בחייו את הדירה /חלק מדירה הנוספת שבבעלותו ללא תמורה לילדיו. בדרך זה בבוא העת יוכלו היורשים להנות מפטור בעת מכירת הדירה שהתקבלה בירושה.

* שימו לב, העברת הזכות במקרקעין ללא תמורה, תחייב את מקבל הזכויות "הקרוב" בשליש מס רכישה.

תאונת מס – מכירת דירה שהתקבלה בירושה

על מנת להנות מפטור ממס שבח לפי סעיף  49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, על היורש להיות תושב ישראל. במקרה של יורש תושב חוץ, יהיה עליו להמציא אישור ממדינת התושבות כי אין בבעלותו זכויות בדירת מגורים באותה מדינה. ללא אישור זה לא יוכל היורש להנות מהפטור האמור.

סיכום

קיימים לא מעט מקרים בהם בעלי דירות מחזיקים בנוסף לדירת המגורים שלהם בחלקים מדירות נוספות או בדירות נוספות, בין אם זכויות אלו נרכשו על ידם או התקבלו בירושה, תכנון מס מקדים עשוי לסייע בבוא העת בניצול נכון בהטבות ופטורים הקיימים בחוק.

** מידע זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או כל המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.

המשרד הינו משרד עורך דין מקרקעין המספק ליווי משפטי אישי כולל, מקיף ומקצועי לעסקת קניית דירה\בית או מכירת דירה\בית.

לקוחות מספרים

מאמרים רלוונטיים בנושא מכירת דירה

הליך מכירת דירה או בית

תהליך מכירה של דירה או בית הינו תהליך ארוך המכיל מספר שלבים חשובים. בדף זה אנו סורקים באופן כללי את השלבים השונים ונוגעים בנקודות שחשוב לקחת לתשומת לב במכירת דירה או בית

להמשך קריאה »

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד