tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – היכולת להשפיע ולהחליט לגבי העתיד שלך.

מה זה יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לקבוע מראש, בעודך צלול ומסוגל לקבל החלטות, כיצד יראו חייך וכיצד ינהגו בך אם וכאשר מצבך ישתנה לרעה ולא תהיה מסוגל עוד לקבל החלטות אלו בעצמך.

מתוך מחשבה והבנה שהאדם עצמו יודע מה טוב עבורו, נכנס תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר לאדם מעל גיל 18 ("ממנה") לתכנן את עתידו ולמנות אדם שהוא סומך עליו ("מיופה כוח") שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים, אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה והוא לא יהיה מסוגל החלטות אלו בעצמו, למשל עקב דמנציה, מוגבלות נפשית וכיו"ב.

*ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה להליך מורכב יותר של מינוי אפוטרופוס.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, הממנה יכול לקבוע מראש הנחיות מפורטות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

מי רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך ("הממנה") ?

כל אדם מעל גיל 18, אשר מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת תוצאותיו יכול לתת ייפוי כוח מתמשך.

הממנה – הינו האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך, והוא הקובע את תוכן ייפוי הכוח וזהות מיופה הכוח.

את מי ניתן למנות כמיופה כוח?

מיופה הכוח – הינו איש אמון שהממנה סומך עליו והוא מינה אותו כמיופה כוח במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. על מיופה הכוח לפעול במסירות ובתום לב לצורך שמירת ענייניו של הממנה בהתאם להנחיות שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך. מיופה הכוח יכול להיות בן משפחה אולם אין חובה לכך.

הממנה יכול למנות מיופה כוח אחד שיהיה אחראי לכל העניינים או למנות מספר מיופי כוח לאותו עניין או לעניינים שונים, ולקבוע קריטריונים במקרה של מחלוקת ו/או היררכיה בסמכות קבלת ההחלטות.

דוגמא 1: הממנה יכול למנות ילדו לצורך ניהול ענייניו הכספיים ואת ביתו לניהול ענייניו האישיים.

דוגמא 2: הממנה יכול למנות את שלושת ילדיו לניהול כל ענייניו, ובמקרה של מחלוקת תכריע דעת הרוב.

להלן אפשרויות במינוי מספר מיפויי כוח:

מיופה כוח חלופי – יוכל לפעול כמיופה כוח רק לאחר שמיופה הכוח הראשון סיים את תפקידו.

מיופיי כוח יחד ולחוד – כל אחד ממיופיי הכוח יהא רשאי לקבל החלטות ללא הצורך בקבלת הסכמת האחר.

מיופיי כוח במשותף – כל החלטה תחייב את הסכמת כל מיופי הכוח. יש לשים לב כי אפשרות זו יכולה להקשות על מיופיי הכוח לפעול שכן כל הוצאה כספית קטנה או פעולה פשוטה אשר תידרש במסגרת ייפוי הכוח המתמשך תדרוש את התערבותם של כל מיופי הכוח, בנוסף על מנת לאפשר התנהלות תקינה של מיופיי הכוח יש צורך בבניית מנגנונים שיקבעו כיצד יפעלו במקרה של מחלוקת ועוד.

בהתאם לתיקון לחוק נקבעו מס' הגבלות למינוי מיופי כוח:

  • מיופה הכוח חייב להיות אדם מעל גיל 18.
  • לא ניתן למנות תאגיד כמיופה כוח.
  • לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).
  • לא ניתן למנות אדם המספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום, כגון: אדם המספק לממנה מגורים, טיפול רפואי, סיעודי, שיקומי, סוציאלי, עו"ד העורך את ייפוי הכוח המתמשך.

מידע נוסף בנושא ייפוי כוח מתמשך

למה להסתפק בפחות ממעולה עבור עסקה חשובה וגדולה כמו קנייה של דירה ?

קבלו ליווי משפטי אישי כולל, מקיף ומקצועי כולל משא ומתן, בדיקות רישום, המצב המשפטי והתכנוני של הדירה, היתרים וכדומה.

לקוחות מספרים

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד