חובת גילוי נאות במכירת דירה

בעת מכירת דירה חוזרת השאלה מה היקף חובת הגילוי החלה על המוכר ומה היקף האחריות החלה על הקונה לוודא שאין פגמים בדירה.

מכירת דירה – מידע כולל

בדף זה נדון באופן מפורט בשלבים והנושאים השונים שמלווים תהליך מכירה של דירה או בית החל משלב התמחור, רישום זכויות, מיסים ועוד.

מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה

העברת דירה בירושה אינה מהווה עסקה במקרקעין והיא אינה מחויבת במס או בדיווח. על אף שקבלת דירה בירושה פטורה ממס, בעת מכירת הדירה שהתקבלה בירושה עלול היורש  להיות חייב במס שבח בגין מכירת הדירה

הליך מכירת דירה או בית

תהליך מכירה של דירה או בית הינו תהליך ארוך המכיל מספר שלבים חשובים. בדף זה אנו סורקים באופן כללי את השלבים השונים ונוגעים בנקודות שחשוב לקחת לתשומת לב במכירת דירה או בית